Ingatlannyilvántartási eljárás

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan adataiban bekövetkezett változások átvezetésére (együtt: változás vezetése) irányuló államigazgatási eljárás. Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban az Inytv.-ben nem szabályozott kérdésekben a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni.\r\nAz eljárást hivatalból vagy kérelemre lehet indítani. Az eljáró hatóság 30 napon belül határozatot hoz.Amennyiben a határozattal a kérelmező nem ért egyet mind hatósági mind bírósági jogorvoslatra van lehetősége. Az eljárás szakaszait az alábbiakban mutatjuk be.