strict warning: Only variables should be passed by reference in /mnt/data/vhosts/localhost/htdocs/_drupal/modules/book/book.module on line 559.

Szerződészegés esetei

A szerződés a felek meghatározott érdekeinek a kielégítésére szolgál. Szükséges, hogy a jog szankciók kilátásba helyezésével ösztönözzön a szerződésszerű teljesítésre, és ha mégis megszegnék a szerződésből folyó kötelezettségeit, kényszerítse ki a szerződésszerű teljesítést, gondoskodjék a szerződésszegéssel előállott érdeksérelem kiküszöböléséről.

Szerződésszegés minden olyan magatartás, körülmény vagy állapot, amely a szerződésbe ütközik, vagy egyébként sérti valamelyik félnek a szerződéssel kapcsolatos jogait.
A szerződésszegés bekövetkezhet a felek magatartásán kívül álló (objektív) okból de bekövetkezhet a felek magatartásából (szubjektív) adódóan is.

A szerződésszegés esetei:
1. Kötelezett késedelme
2. Jogosult késedelme
3. Hibás teljesítés
4. Teljesítés megtagadása
5. A teljesítés lehetetlenné válása