strict warning: Only variables should be passed by reference in /mnt/data/vhosts/localhost/htdocs/_drupal/modules/book/book.module on line 559.

Szerződészegés esetei

A szerződés a felek meghatározott érdekeinek a kielégítésére szolgál. Szükséges, hogy a jog szankciók kilátásba helyezésével ösztönözzön a szerződésszerű teljesítésre, és ha mégis megszegnék a szerződésből folyó kötelezettségeit, kényszerítse ki a szerződésszerű teljesítést, gondoskodjék a szerződésszegéssel előállott érdeksérelem kiküszöböléséről.\r\n \r\nSzerződésszegés minden olyan magatartás, körülmény vagy állapot, amely a szerződésbe ütközik, vagy egyébként sérti valamelyik félnek a szerződéssel kapcsolatos jogait.\r\nA szerződésszegés bekövetkezhet a felek magatartásán kívül álló (objektív) okból de bekövetkezhet a felek magatartásából (szubjektív) adódóan is.\r\n\r\nA szerződésszegés esetei:\r\n1. Kötelezett késedelme\r\n2. Jogosult késedelme\r\n3. Hibás teljesítés\r\n4. Teljesítés megtagadása\r\n5. A teljesítés lehetetlenné válása\r\n\r\n