strict warning: Only variables should be passed by reference in /mnt/data/vhosts/localhost/htdocs/_drupal/modules/book/book.module on line 559.

Szomszédjog

A magyar magánjog a szomszédjogi intézményeket a tulajdonjog korlátai között tárgyalja, ugyanis az egyik oldalon fennáll a tűrési kötelezettség, ugyanaddig terjed a másik oldalon egy jogosultság biztosítása.\r\n\r\nA tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen szomszédait szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné. 100. §\r\n\r\nA Ptk nem minősíti külön, hogy a törvény mit nevez szükségtelen zavarásnak, de a bírói gyakorlatból a következő példákat emelem ki:\r\nÜzemanyag töltőállomás építése a szomszéd telken, valamint az ezzel járó zaj-és bűzhatás rendeltetésszerű üzemeltetés esetén szükségszerű zavarásnak minősül, szükségtelenül zavaró zajhatás vizsgálatánál figyelembe kell venni: lakó-vagy üdülőhely, mezőgazdasági vagy környezetvédelmi területre vonatkozó előírásokat is. \r\nAz ítélkezési gyakorlatból az kiderül, hogy egy olyan rugalmas szabály, amely a legkülönbözőbb élethelyzetre alkalmazható.\r\n\r\nBírósági határozat:II. számú melléklet, BH1986. 143. Ha a Balaton partjának rendezése következtében valamely partmenti ingatlan a közvetlen parti jellegét elveszti, a tulajdonost a külön jogszabályban meghatározott mértékű kártalanítás illeti meg. Az ingatlan forgalmai értékének a 10%-át a tulajdonos akkor is igényelheti, ha az ingatlan egyéb, a forgalmi értéket befolyásoló adottságai kedvezőbbé váltak. A kártalanítás iránti igény akkor nyílik meg, amikor az ingatlan elveszti a közvetlen parti jellegét. [Ptk. 108. § (1) bek., 1031/1969. (VIII. 31.) Korm. sz. hat. V. fej., 21/1970. (XI. 13.) ÉVM-IM-PM sz. r. 13. § (2) bek.].\r\n\r\nA Ptk. általános szabályán túl a következő különös esetekkel rendelkezik:\r\n1. földtámasz joga;\r\n2. áthajló ágak, átnyúló gyökerek joga;\r\n3. áthajló ágakról lehulló gyümölcsök joga;\r\n4. a szomszédos földről való belépés és használat joga;\r\n5. kerítés joga;\r\n6. határvonalon álló fa, vagy bokor joga;\r\n7. tilosban talált állat visszatartásának joga;\r\n8. túlépítés.\r\n