Ingatlanjoggal foglalkozó szakmák oldaláról

Az ingatlanok létrehozása és léte olyan környezeti beavatkozás, ami függetlenül a közvetlen érintettektől össztársadalmi közügy.\r\nKörnyezetünk minősége annak tényleges alakítási színvonalától és annak elfogadottságától függ.\r\nAz ingatlanjogok melyek a használatára, létrehozása, forgalmazásra, üzemeltetésre, vonatkozó szabályokat takarnak.\r\nAz ingatlan környezet alakítása szűk szakmai tevékenységek sokaságból áll össze.\r\nTársadalmi elfogadottságának színvonalát akkor leszünk képesek magas szintre emelni és jóérzésű közüggyé tenni, ha a szakmák sajátságos érdekeit önmagukon belül tudják harmonizálni.\r\n Ellentmondásaikat helyes jogszabály-követéssel és jogszabályalkotással és intézményesített kommunikációval képesek legyünk olyan színvonalra emelni, hogy az épített környezet természetes módon segítse az emberek életét\r\n